Appalachian Wagon Train 2023

June 30, 2023—July 9, 2023

30th – Open Show
1st – Open Show
2nd – Family Fun Day / Fun Show
3rd – Open Show
4th – Fun Show
5th – Calcutta Barrel Race
6th – Open Show / Crowning of Appalachian Wagon Train Queen
7th – Parade of Wagons / Open Show / Calcutta Arena Race
8th – Open Show